Βασικός πυλώνας ανάπτυξης η νησιωτικότητα της χώρας μας

Δείτε την ομιλία κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στο Σ/Ν του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Το παρών νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, αποκτά συμβολική σημασία.

Είναι ο πρώτος κώδικας νομοθεσίας, ο οποίος εκπονείται από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, σε εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν.4622/2019, του νόμου για το επιτελικό κράτος.

Με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, επιτυγχάνουμε την καλή νομοθέτηση.

Να κάνουμε όσο πιο σαφή, απλή και κατανοητή την νομοθεσία για όλους τους πολίτες.

Μαχόμαστε την πολυνομία, την κακονομία και τις διατάξεις που αλλάζουν άλλες διατάξεις και προκαλούν δυσκολία στη διοίκηση και τον διοικούμενο.

Με τον παρόντα κώδικα, λοιπόν, οι πολίτες των νησιών μας θα μπορούν απλά και γρήγορα να γνωρίζουν τη νομοθεσία που αφορά σε ζητήματα νησιωτικής πολιτικής.

Συστηματοποιείται το σύνολο του πλαισίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική που ασκείται.

Περιλαμβάνει ακόμη:

-Τους στόχους και την διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής.

-Την λειτουργία των προγραμμάτων «Νέαρχος», «Χρηματοδότηση Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας» και του «Ταμείου Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας»

Αξίζει να κάνουμε μια αναφορά σε αυτά τα αναπτυξιακά προγράμματα.

-Μέσω του προγράμματος «Νέαρχος» χρηματοδοτούνται έργα δημοσίου χαρακτήρα με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση των βασικών υποδομών του.

Αφορά έργα στους τομείς των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών και εξοπλισμών των λιμενικών αρχών, των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, κ.α.

Ήδη πριν λίγες μέρες το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε δύο έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέαρχος».

-Τη  Χρηματοδότηση έργων, μελετών και παρεμβάσεων για την επέκταση, την αναβάθμιση, τη συντήρηση και λειτουργία λιμενικών έργων και παρεμβάσεων σε χερσαίες ζώνες προϋπολογισμού μέχρι 200.000.000 ευρώ σε βάθος 4ετίας.

-Τη Χρηματοδότηση 3 γραμμών του κεντρικού ακτοπλοϊκού δικτύου,  ύψους 300.000.000 ευρώ, με υποχρέωση δρομολόγησης νέων πλοίων.

Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, αφορά την ενίσχυση και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου των νησιωτικών περιοχών.

Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Θαλάσσια Οικονομία και ιδίως σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δίνεται έμφαση στη στήριξη του λειτουργικού κόστους για τη διατήρηση της βιωσιμότητας τους.

-Το Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας

Το Ταμείο αυτό έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Θαλάσσιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Δίνεται  έμφαση στους τομείς της ναυτιλιακής τεχνολογίας, του ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού, της ανάπτυξης εφαρμογών και για τη χρήση τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς αυτούς.

Η χρηματοδότηση του θα γίνεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Επίσης κωδικοποιούνται οι διατάξεις για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, το οποίο αφορά τους νησιώτες μας.

Τι είναι το Μεταφορικό Ισοδύναμο;

Εξισώνει το κόστος μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μεταφοράς.

Οι δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών μπορούν να κάνουν χρήση του ΜΑΝ (Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη) κατά την έκδοση των εισιτηρίων τους, για να χρηματοδοτηθούν με τη διαφορά του κόστους μεταφοράς.

Οι δικαιούχες επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά μπορούν να εγγραφούν στη δράση και να υποβάλουν αιτήματα για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς των εμπορευμάτων τους από και προς τα νησιά.

Ο προϋπολογισμός για το 2021  ανέρχεται στα 80.000.000 €.

Το 2018, το Μεταφορικό Ισοδύναμο, θεσμοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση.  Κατά την εφαρμογή του προέκυψαν διάφορα ζητήματα τις οποίες διορθώνει σήμερα το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ εξαιρούνταν η Λευκάδα, η Εύβοια αλλά και η Κρήτη από το Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Με απόφαση της κυβέρνησης μας καθιερώθηκε το μεταφορικό ισοδύναμο για επιχειρήσεις της Κρήτης από 1-1-2020.

Ενώ εξετάζεται να επεκταθεί και στους επιβάτες της Κρήτης.

Επίσης με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη, έχουν ενταχθεί στο μέτρο αυτό και οι νησιώτες που δεν είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Ενώ προστέθηκε και το πετρέλαιο θέρμανσης στα επιλέξιμα καύσιμα για το μεταφορικό ισοδύναμο.

Ταυτόχρονα απλοποιούνται οι διαδικασίες χρηματοδότησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου, και γίνονται συγκεκριμένοι οι δικαιούχοι του προγράμματος.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι ένα είδος επιβράβευσης των νησιωτών μας που κρατούν ζωντανά τα νησιά μας.

Είναι το ευχαριστώ της πατρίδας μα απέναντι σε όλους εκείνους που κρατούν ζωντανή την οικονομική δραστηριότητα των νησιών και παράλληλα εξασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στη θάλασσα.

Για αυτό και πρέπει να το απολαμβάνουν όλοι οι νησιώτες και όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Για μας την Νέα Δημοκρατία, η θάλασσα, οι νησιώτες μας, τα θαλάσσια σύνορα, η Ναυτιλία, οι ναυτικοί μας, είναι όροι με μεγάλη αξία.

Τους σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε την προσφορά τους.

Η χώρα μας έχει παράδοση στη Ναυτιλία. Πάνω από 4000 είναι τα ελληνόκτητα πλοία που βρίσκονται στις θάλασσες του κόσμου.

Η νησιωτικότητα της χώρας μας μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης και προόδου τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία μας.

Και σε αυτό θα επενδύσουμε, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Πριν λίγο διάστημα το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 44 έργων για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών σε νησιά και 47 ακτοπλοϊκών γραμμών, ύψους 1 δις ευρώ.

Χρήματα που θα διατεθούν για την ακτοπλοΐα και τα λιμάνια των νησιών μας.

Εξασφαλίζουμε έτσι επαρκείς και ποιοτικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις αλλά και σύγχρονες και ασφαλείς λιμενικές υποδομές.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έχουμε τον Πειραιά, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου. Η στρατηγική του θέση μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής μετατρέπει τον Πειραιά σε έναν κόμβο εμπορίου, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Η αξιοποίηση της νησιωτικότητας μας μπορεί να γίνει σε πολλά επίπεδα.

-Με επενδύσεις στην Γαλάζια Οικονομία, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στον Πειραιά με το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη ( Blue Lab).

-Με την ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας.

-Με την προώθηση του θαλάσσιου αλλά και του αλιευτικού τουρισμού που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη των τοπικών περιοχών.

-Με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της ανακύκλωσης πλοίων.

Μια δραστηριότητα η οποία σύμφωνα με Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό εξάντλησης των πρώτων υλών, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων για τη ναυπηγική βιομηχανία.

-Με την βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού μας.

Οι επενδύσεις στην Ναυτιλία και την γαλάζια οικονομία θα ισχυροποιήσουν ακόμη περισσότερο τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

Εξάλλου το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας μας ήταν είναι και θα είναι η θάλασσα.

Σας ευχαριστώ.

 

 

Total
0
Shares
Previous Article

Χρέος μας η προστασία των ζώων

Next Article

Αναφορά για την ιατρική κάλυψη του νησιού των Αντικυθήρων