Προσφέρουμε κίνητρα σε νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν

Η ομιλία μου στο 14ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας:

Κυρίες και Κύριοι σύνεδροι,

Βιώνουμε μια δύσκολη εποχή.

Μετά από μια δεκαετία κρίσης χρέους, η Ελλάδα, όπως και ο κόσμος ολόκληρος, είναι αντιμέτωπη με μια σύνθετη και δύσκολη οικονομική συγκυρία, αποτέλεσμα της ύφεσης που έφερε η πανδημία, αλλά και της αστάθειας που προκαλεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε μια κρίσιμη στιγμή, που η ελληνική οικονομία ελπίζαμε όλοι πως θα κάνει ένα άλμα ανάπτυξης και εξωστρέφειας, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τα σχέδια μας και να αναδιατάξουμε τις πολιτικές μας, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, ώστε η ανάπτυξη να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ελλήνων.

Δεν είναι ψέμα πως η κατάσταση που παραλάβαμε δεν ήταν καλή.

• Γραφειοκρατία

• Υψηλές λειτουργικές δαπάνες για κάθε επιχείρηση, οι οποίες εντάθηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης.

• Μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες

• Αδιανόητες, και πέρα από κάθε λογική, αντιαναπτυξιακές ρυθμίσεις, που είχε επιβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, κληθήκαμε να αλλάξουμε το τοπίο.

• Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούμε στο έπακρο το Ταμείο Ανάκαμψης για να χτίσουμε το μέλλον.
Το 60% των διαθέσιμων πόρων του Ελλάδα 2.0, θα διατεθούν άμεσα, στην λεγόμενη ‘δίδυμη μετάβαση’, την Πράσινη Ανάπτυξη δηλαδή και στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

• Μειώσαμε τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές.

• και για πρώτη φορά εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τη διασύνδεση του εγχώριου οικοσυστήματος έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

Το Elevate Greece δεν είναι απλά ένα μητρώο καινοτομίας, αλλά μια πλατφόρμα που επιτρέπει οριζόντια στην Κυβέρνηση, να σχεδιάζει πολιτικές για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς έχει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να γνωρίζει το μέγεθος και τους τομείς δραστηριοποίησης των ελληνικών startups.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Διανέοσις υπάρχουν στην Ελλάδα 1.500 – 2.000 νεοφυείς επιχειρήσεις.

Μάλιστα μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου Equifund θα επενδυθούν συνολικά 450 εκ. ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Έχουμε πια, τη δυνατότητα να παρέχουμε εξειδικευμένα κίνητρα στις νεοφυείς επιχειρήσεις, γιατί πια αυτή η Κυβέρνηση έκανε το αυτονόητο:

Χαρτογράφησε το οικοσύστημα. Και ήδη έχει προσφέρει

• φορολογικές εκπτώσεις για επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), και τις μετοχές προαίρεσης (stock options)

• ακόμα και δράσεις ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ρευστότητας τους.

• όπως ήταν το πρόγραμμα ενίσχυσης ύψους 60 εκατ. € για χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

• ή και το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες.

Και τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας φαίνονται.

Το 2020 οι ετήσιες πιστώσεις που καταγράφηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) ανέρχονται σε 1.4 δισ. Ευρώ.
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που σημειώνεται από την περίοδο 2008-2020, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Επιπλέον, τον τελευταίο χρόνο, παρά την κρίση της πανδημίας, μια σειρά από εταιρείες, εντός και εκτός Ελλάδας, έχουν ανακοινώσει σημαντικές επενδύσεις:

Υπενθυμίζω μόνο: Pfizer, Microsoft, Applied Materials, Cisco, EY, Amazon Web Services.

Αυτό από μόνο του αποτελεί μία έμπρακτη εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Παρά τα βήματα που έχουν γίνει, μπροστά μας έχουμε ακόμη πολύ δουλειά, ώστε να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και ιδανικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τους νέους. Ενδεικτικά αναφέρω το απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο για την λειτουργία επιχειρήσεων σε πλατφόρμες διαμοιρασμού ή στην καινοτομία.

Γιατί, πολύ καλά, σήμερα δίνουμε κίνητρα σε νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Κάποιες τα καταφέρνουν, και πετυχαίνουν.

Κι’ όταν πρέπει να κάνουν το scale up, η απαρχαιωμένη ελληνική νομοθεσία, σε διάφορους τομείς, τους θέτει κρίσιμα εμπόδια στην ανάπτυξη τους.

Αυτό έχει ως συνέπεια είτε τη μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας τους, είτε την εξαγορά τους από ξένους ανταγωνιστές.

Με απλά λόγια, πρέπει να περάσουμε από την εποχή που ελπίζαμε σε δυναμικά «exits», στην εποχή που οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις θα εξαγοράζουν οι ίδιοιες και θα αναπτύσσονται διεθνώς. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να προσαρμοστούμε τη νομοθεσία στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Για παράδειγμα, έχουμε πια τα εργαλεία να νομοθετήσουμε μέσω του Elevate Greece, ώστε όλοι οι νέοι κάτω των 34 ετών να μπορούν να ιδρύουν επιχείρηση χωρίς φυσική έδρα μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του GOV.GR και να μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό που θα εργάζεται αποκλειστικά με τηλεργασία από το σπίτι.

Οι «Επιχειρήσεις Χωρίς Φυσική Έδρα» να μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και να εντάσσονται σε ειδικά εργαλεία χρηματοδοτικής ενίσχυσης για Έρευνα, ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, προώθηση της επιχείρησης στο διαδίκτυο κ.λ.π.

Στην πράξη, οι λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων θα μειωθούν, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν μια σειρά από καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς, όπως, η βιοτεχνολογία, το περιβάλλον, και ιδιαίτερα η Κλιματική Αλλαγή.

Ειδικά σήμερα, που η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη βάση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρώπης των 27. Με απλά λόγια, πρέπει να γίνουν κανόνας, οι φωτεινές εξαιρέσεις που υπάρχουν σήμερα.

Όπως για παράδειγμα η ΕΝΑΛΙΑ, του Πειραιώτη Λευτέρη Αραπάκη, μια κοινωνική startup που ιδρύθηκε το 2016 και συλλέγει τα πλαστικά που «ψαρεύουν» τα αλιευτικά σκάφη.
Αποτέλεσμα της επιτυχίας της είναι ο Λευτέρης Αραπάκης να φέρει πια τον τίτλο του Πρέσβη για τη Μεσογειακή Ακτή από το Σχέδιο Δράσης για τη Μεσόγειο του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP MAP). Χρειαζόμαστε όμως ακόμη περισσότερα τέτοια παραδείγματα.

-Τέτοιο είναι το «Ταμείο Φαιστός», το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G.

-Ενώ είμαι βέβαιος πως και η εμβληματική Πολιτεία Καινοτομίας που σχεδιάζεται στον Πειραιά, στο κτίριο της ΧΡΩΠΕΙ, η οποία αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους θα αποτελέσει τη φυσική έδρα της εγχώριας έρευνας και καινοτομίας, όπου οι νέοι επιστήμονες και ταλαντούχοι επιχειρηματίες θα έχουν όλα τα εφόδια να πρωταγωνιστήσουν.

Και μαζί με το Κέντρο Προώθησης νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά όπου υπάρχουν 180 ωφελούμενες επιχειρήσεις αλλά και BLueLab, θα δημιουργήσουν ένα συνεκτικό κόμβο υλοποίησης καινοτόμων ιδεών, που όχι μόνο θα εξελιχθούν σε πετυχημένες επιχειρήσεις προσφέροντας θέσεις εργασίας, αλλά θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής μας.
Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες,

Στον τομέα της Έρευνας, της Καινοτομίας, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, κάναμε περισσότερα από όσα είχαμε περιγράψει στη «Συμφωνία Αλήθειας», με την οποία μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός το 2019.

Ένα σχεδόν χρόνο πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές έχουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε στους πολίτες όσα πετύχαμε και να χαράξουμε νέες προκλήσεις για το μέλλον.

Έχουμε ευθύνη να ωθήσουμε το εξαιρετικό μας ακαδημαϊκό προσωπικό να μάθει να «προωθεί» τα ερευνητικά του αποτελέσματα και να τα εξελίσσει σε καινοτομία.

Να δώσουμε το χώρο σε ανθρώπους που όχι μόνο θα έχουν καινοτόμες ιδέες, αλλά θα είναι ικανοί σε 30 δευτερόλεπτα να πείσουν κορυφαίους επιχειρηματίες να επενδύσουν σε αυτές.

Η Ευρώπη χρειάζεται μεγάλες επιχειρήσεις έντασης γνώσης. Χρειάζεται τη δική της Google, Facebook, Apple.

Η Ελλάδα με την ιδανική γεωγραφική της θέση και το εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο, πρέπει να είναι μέσα στις χώρες που θα πρωταγωνιστήσουν.

Απαλλαγμένοι από τα φοβικά σύνδρομα του χθες, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε την επιχειρηματικότητα μέρος του DNA των Ελλήνων του Αύριο, απελευθερώνοντας τα πιο δημιουργικά στοιχεία της κοινωνίας.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει να κάνει με τις μηχανές.

Έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, επιχειρεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και όσα έχουμε ευθύνη να επιστρέψουμε στις επόμενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.

Total
0
Shares
Previous Article

Με στίχους τραγουδιών που υμνούν τον Πειραιά «ντύνεται» η πόλη για τις «Ημέρες Θάλασσας»

Next Article

Νέα μεγάλη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για την Ουκρανία από το Δήμο Πειραιά και την ΚΟ.Δ.Ε.Π.