H ασφάλεια των πολιτών είναι απόλυτη προτεραιότητά μας

Η ομιλία μου ως εισηγητής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την κατοχή όπλων.

Διαβάστε την ομιλία μου:

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητάµε ένα σχέδιο νόµου το οποίο αφορά την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Εθνικό µας Δίκαιο.

Επίσης, µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου τροποποιείται ο ν.2168/1993, ώστε οι διατάξεις του να προσαρµοστούν στο πνεύµα της ευρωπαϊκής οδηγίας αλλά και στον χώρο της ασφάλειας διεθνώς.

Επιπροσθέτως θεσπίζονται ακόµη απαραίτητα συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του Εκτελεστικού Κανονισµού 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων.

Η ενσωµάτωση της συγκεκριµένης ευρωπαϊκής οδηγίας στο Εθνικό µας Δίκαιο κρίνεται αναγκαία, διότι κινδυνεύαµε µε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω της µη ενσωµάτωσής της µέχρι σήµερα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με τις προωθούµενες αλλαγές ενσωµατώνοντας τη συγκεκριµένη οδηγία στο Εθνικό µας Δίκαιο διαµορφώνουµε ένα ισχυρό, σταθερό και αυστηρό θεσµικό πλαίσιο, σχετικά µε την κατοχή, χρήση, κυκλοφορία και το εµπόριο των όπλων. Πρόκειται για αλλαγές οι οποίες κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες αν αναλογιστούµε την αστάθεια και την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην εποχή µας.

Τροµοκρατικές οργανώσεις τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει µεγάλα χτυπήµατα σε όλο τον κόσµο αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες θύµατα. Αυτά τα τροµοκρατικά χτυπήµατα αποτελούν τρανή απόδειξη της πολυδιάστατης απειλής που καλείται να αντιµετωπίσει η διεθνής κοινότητα.

Έχουµε, λοιπόν, να αντιµετωπίσουµε µία απειλή η οποία παρουσιάζει και έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία µεταξύ των χωρών και να ενταθεί ο αγώνας διεθνώς κατά της παράνοµης διακίνησης πυροβόλων όπλων και πυροµαχικών.

Ακριβώς, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο κινείται και το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου που εξετάζουµε σήµερα, µε τις διατάξεις του οποίου εναρµονίζεται το Εθνικό µας Δίκαιο µε τους κανόνες για την ενίσχυση του συστήµατος συλλογής δεδοµένων και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κρατών-µελών για τον καθορισµό κοινών κινήτρων για τη µετατροπή όπλων που δίνουν σήµα συναγερµού και για τη διαµόρφωση κοινών προτύπων για τη σήµανση και την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων.

 

Επίσης, αυστηροποιούµε το ισχύον καθεστώς στη νοµοθεσία περί όπλων. Πλέον η σήµανση θα γίνεται και στα ουσιώδη συστατικά µέρη των όπλων. Ταυτόχρονα, θεσπίζονται αυστηροί κανόνες και ποινές για τη διαγραφή ή την παραποίηση της σήµανσης των όπλων.

Ενισχύουµε το σύστηµα συλλογής δεδοµένων και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κρατών-µελών δηµιουργώντας ένα νέο σύστηµα παρακολούθησης των µεταφορών των πυροβόλων όπλων µεταξύ των κρατών-µελών.

Παράλληλα, πρέπει να σηµειωθεί πως µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου προβλέπεται και η διαδικασία δήλωσης διαµετακόµισης, η οποία πλέον θα αφορά και την περίπτωση που µεταφέρονται µε θαλάσσια µέσα όπλα, εκρηκτικές ύλες και πυροµαχικά, ακόµη και όταν αυτά θα διέρχονται από τα ελληνικά χωρικά ύδατα χωρίς να καταπλέουν σε ελληνικό λιµάνι.

Η συγκεκριµένη πρόνοια του σχεδίου νόµου είναι ιδιαίτερα σηµαντική αν λάβουµε υπ’ όψιν µας τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, προβλέπεται πως οι έµποροι όπλων θα πρέπει υποχρεωτικά να διασυνδεθούν ηλεκτρονικά µεταξύ τους. Αυτό θα βοηθήσει ουσιαστικά, ώστε όλες οι αγοραπωλησίες τους να φαίνονται σε σύστηµα το οποίο θα είναι συνδεδεµένο µε βάση της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα για το καθεστώς ελέγχου της κυκλοφορίας των όπλων, για την εµπορία, τη διάθεση, την εισαγωγή και την κατοχή όπλων, οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις που δεν προβλέπεται ποινική ευθύνη των κατόχων όπλων χωρίς την απαιτούµενη άδεια, για την κατάσχεση πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών συστατικών µερών από τις αρµόδιες αρχές, για τη µεταφορά όπλων και λοιπών σχετικών αντικειµένων για εκθεσιακούς σκοπούς.

Ουσιαστικά, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου αναβαθµίζουν τα εργαλεία των διωκτικών αρχών, τόσο για τη διερεύνηση και εξιχνίαση των παράνοµων δραστηριοτήτων σε σχέση µε τα πυροβόλα όπλα όσο και για τη διευκόλυνση της απονοµής της δικαιοσύνης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου εισάγεται ένα πλέγµα ρυθµίσεων το οποίο επηρεάζει και αφορά όλη την κοινωνία. Οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου επηρεάζουν και το προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας και τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των όπλων, αλλά και τους ιδιώτες που φέρουν όπλα, όπως οι κυνηγοί ή οι αθλητές σκοποβολής.

Αυτές οι ρυθµίσεις, λοιπόν, έχουν ως σκοπό την ασφάλεια των πολιτών, την αντιµετώπιση των εγκληµάτων βίας και του οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και της τροµοκρατίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου έρχεται προς κύρωση στην Εθνική µας Αντιπροσωπεία σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή για την πατρίδα µας, σε µία χρονική στιγµή κατά την οποία η Τουρκία αµφισβητεί µε προκλητικό τρόπο τα εθνικά και κυριαρχικά µας συµφέροντα, σε µία χρονική στιγµή που απειλείται η ασφάλεια και η ακεραιότητα της πατρίδας µας, σε µία χρονική στιγµή που η Τουρκία, χρησιµοποιώντας µετανάστες, µικρά παιδιά, απειλεί την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν διστάζει, µάλιστα, να εφαρµόσει ακόµη και παρακρατικές µεθόδους για να περάσουν παράνοµα χιλιάδες µετανάστες στα σύνορά µας, για να εξυπηρετήσει τους δικούς της γεωπολιτικούς, οικονοµικούς και πολιτικούς σκοπούς.

Κάθε µέρα γινόµαστε µάρτυρες προπαγάνδας και διασποράς fake news από την τούρκικη πλευρά. Η Τουρκία επιδιώκει να παρουσιαστεί ως θύµα, ενώ στην πραγµατικότητα είναι ο θύτης αυτής της κατάστασης.

Γι’ αυτό δεν πρέπει να παρασυρόµαστε από την τουρκική προπαγάνδα. Δεν πρέπει κανένας, σε όποια θέση του εθνικού Κοινοβουλίου και να βρίσκεται, να υιοθετεί και να αναπαράγει αυτή την προπαγάνδα.

Πρέπει να γίνει, λοιπόν, σαφές και ξεκάθαρο ότι η Τουρκία είναι αυτή που δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, η Τουρκία είναι αυτή που δεν εφαρµόζει την κοινή δήλωση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2016 για το µεταναστευτικό. Δεν δεχόµαστε, λοιπόν, υποδείξεις από την τουρκική πλευρά για σεβασµό στο Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τις τελευταίες ηµέρες στον Έβρο και στα νησιά µας δεν αντιµετωπίζουµε ένα µεταναστευτικό ή προσφυγικό πρόβληµα, αλλά ένα εθνικό πρόβληµα, ενώ οι πιέσεις που δεχόµαστε στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορά µας αποτελούν απειλή για την ακεραιότητα των Ελλήνων. Πρέπει, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό από όλους -εντός και εκτός συνόρων- ότι δεχόµαστε µία ασύµµετρη απειλή, µία νέα µορφή πολέ µου όπου η Τουρκία χρησιµοποιεί βασανισµένους ανθρώπους, αλλά και διάφορους ποινικούς, ως όπλα και σφαίρες.

Η Τουρκία µε ένα οργανωµένο και στοχευµένο σχέδιο προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη χώρα µας και την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Σε αυτό, λοιπόν, το σχέδιο εντάσσεται και το παράνοµο τουρκολιβυκό σύµφωνο. Ωστόσο, οι Ένοπλες Δυνάµεις µας, τα Σώµατα Ασφαλείας και οι ακρίτες µας ανταποκρίνονται στο ιερό καθήκον της προστασίας των εθνικών και κυριαρχικών µας δικαιωµάτων.

Διαφυλάσσουν την ασφάλεια της χώρας µας, επιδεικνύοντας υψηλή ετοιµότητα, ψυχραιµία και αυτοσυγκράτηση απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

Το µήνυµα που έστειλε η Κυβέρνησή µας, τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τη διεθνή κοινότητα, από την πρώτη στιγµή της κρίσης ήταν ξεκάθαρο: ούτε εκβιαζόµαστε ούτε απειλούµαστε. Εµείς δεν προκαλέσαµε την Τουρκία και πρέπει να γνωρίζουν όλοι πως σε κάθε προκλητική τους κίνηση θα λαµβάνουν ισχυρή απάντηση.

Τόσο τα χερσαία όσο και τα θαλάσσια σύνορά µας φυλάσσονται και κανένας δεν θα περάσει µε παράνοµο τρόπο. Σε αυτό δεν κάνουµε ούτε βήµα πίσω.

Όµως, δεν προστατεύουµε µόνο τα εθνικά µας σύνορα. Προστατεύουµε και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Γι’ αυτό θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση εµπράκτως πλέον και ουσιαστικά να σταθεί δίπλα µας. Ήδη έχουν γίνει αρκετά και ουσιαστικά βήµατα χάρη στις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού µας Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.

Η µεγάλη πλειονότητα των κρατών της Ευρώπης έχει καταδικάσει τη συµπεριφορά της Τουρκίας. Ήδη, δυνάµεις της FRONTEX και κράτη όπως η Κύπρος, η Αυστρία, η Πολωνία έρχονται να συνδράµουν στη φύλαξη των εθνικών µας συνόρων που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα ταυτόχρονα.

Ωστόσο, χρειάζονται και άλλα πρακτικά µέτρα ενάντια στη συµπεριφορά της Τουρκίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι εθνικά αναγκαίο και απαραίτητο σ’ αυτή την ιστορική καµπή όλες οι πολιτικές δυνάµεις να δείξουν ωριµότητα και υπευθυνότητα. Σε αυτές τις κρίσιµες εθνικές στιγµές θα κληθούµε να λάβουµε δύσκολες και σηµαντικές αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν τα εθνικά και κυριαρχικά µας συµφέροντα, θα εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και την ασφάλεια της πατρίδας µας και των πολιτών, θα κρίνουν το µέλλον των επόµενων γενεών και αυτού εδώ του τόπου.

Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να µείνουµε µακριά από κάθε διχαστική λογική. Απαιτείται εθνική οµοψυχία και εθνική συνεννόηση.

Μπορούµε -και πρέπει- να διαφωνούµε. Αυτή εξάλλου είναι και η βάση της λειτουργίας του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος,

Ωστόσο, σ’ αυτές τις περιστάσεις οι όποιες ιδεολογικές και κοµµατικές διαφορές και διαφωνίες µας πρέπει να µπαίνουν στο περιθώριο. Υπέρτατο αγαθό αυτή τη στιγµή είναι η προάσπιση του εθνικού µας συµφέροντος και προτεραιότητά µας η ασφάλεια και η ενότητα του έθνους µας.

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω το εξής:

Για µας, τη µεγάλη φιλελεύθερη πατριωτική παράταξη, η ασφάλεια των πολιτών είναι απόλυτη προτεραιότητά µας και αυτονόητη υποχρέωση του κράτους µας. Το αποδείξαµε µε πράξεις  από τις πρώτες κιόλας µέρες διακυβέρνησής µας µε τις πρωτοβουλίες που λάβαµε και συνεχίζουµε να λαµβάνουµε για την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών. Το αποδεικνύουµε καθηµερινά στις γειτονιές. Το αποδείξαµε και τώρα στον Έβρο. Αποτελεί, λοιπόν, βασική µας αρχή για την εύρυθµη λειτουργία της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Σας ευχαριστώ πολύ.

 

 

Total
0
Shares
Previous Article

Αναφορά στο Yπουργείο Παιδείας για τον αποκλεισμό της Μητροπόλεως Πειραιά από τις προσλήψεις προσωπικού

Next Article

Μάσκες στην Αστυνομία Πειραιά προσέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Μελάς